Christian Tumyr Kjær

Advokat MNA

Mobil: 913 83 539
Epost: kjaer@eikesdal.com


Christian yter bistand til privatpersoner og bedrifter innenfor et bredt spekter av fagområder men har særlig fokus på problemstillinger knyttet til fast eiendom, kontraktsrett, forretningsjuridiske spørsmål og prosedyre.

 

Christian var ferdig utdannet jurist i 2008, og arbeidet deretter tre år som advokatfullmektig og advokat hos kommuneadvokaten i Karmøy. Etter to år som dommerfullmektig startet han i april 2013 egen advokatpraksis i advokatfellesskapet Eikesdal, Nygård, Lande, Sveinall & Kjær, nå Eikesdal Advokatfellesskap.