Magnus Håvås Nereng

Advokat MNA

Mobil: 975 67 375

Epost: nereng@eikesdal.com

 Org nr 922 576 645/Advokat Magnus Håvås Nereng AS

Magnus  bistår privatpersoner, bedrifter og kommuner. Hans spesialområder er fast eiendom, entreprise, plan og bygningsrett, tingsrett og jordskifte, ekspropriasjon og mangelssaker. Han har også erfaring med arv og skifte. Magnus er også tilknyttet Huseiernes Landsforbund som samarbeidsadvokat. Han har bred prosedyreerfaring, både fra de ordinære domstolene og med voldgift, og jobber med generell sivilrettslig tvisteløsning.

 

Magnus var ferdig utdannet jurist i 2010, og arbeidet hos namsmannen i Bergen og Advokatfirmaet Harris frem til han i 2013 ble medeier i Karmøyadvokatene DA. Han gikk inn i Eikesdal Advokatfellesskap i mai 2019.