Magnus Håvås Nereng

Advokat MNA


Tlf: 975 67 375

Epost: nereng@eikesdal.com


Advokat Magnus Nereng bistår privatpersoner og bedrifter. Hans spesialområder er fast eiendom, entreprise, plan og bygningsrett, tingsrett og jordskifte, ekspropriasjon og mangelssaker. Han har også bred prosedyreerfaring og jobber med generell sivilrettslig tvisteløsning.


Nereng var ferdig utdannet jurist i 2010, og arbeidet hos namsmannen i Bergen og Advokatfirmaet Harris frem til han i 2013 ble medeier i Karmøyadvokatene DA. Han gikk inn i Eikesdal Advokatfellesskap i mai 2019.