Magnus Håvås Nereng

Advokat MNA

Mobil: 975 67 375

Epost: nereng@eikesdal.com

 Org nr 922 576 645/Advokat Magnus Håvås Nereng AS

Magnus bistår privatpersoner, bedrifter og kommuner. Hans spesialområder er fast eiendom herunder eiendomstransaksjoner, entreprise og mangelssaker, plan og bygningsrett, tingsrett, jordskifte og ekspropriasjon. Han jobber også med generell sivilrettslig tvisteløsning og har bred prosedyreerfaring både fra de ordinære domstolene og med voldgiftssaker.

 

Magnus var ferdig utdannet jurist i 2010, og arbeidet hos namsmannen i Bergen og Advokatfirmaet Harris frem til han i 2013 ble medeier i Karmøyadvokatene DA. Han gikk inn i Eikesdal Advokatfellesskap i mai 2019.