Rune Lande

Advokat MNA

Mobil: 901 25 698

Epost: lande@eikesdal.com

Org. nr. 962 444 040/Advokat Rune Lande


Rune yter bistand til bedrifter innenfor det forretningsjuridiske område, med hovedvekt på transaksjoner, skatterett og selskapsrett. I tillegg har han en rekke styreverv.

Rune var ferdig utdannet jurist i 1986, Bedriftsøkonomisk analyse ved siviløkonomstudiet, Norges Handelshøyskole, i 1986, Høyere revisoreksamen i 1987 og Statsautorisert revisor fra 1989 til 2023. Har var ansatt i Arthur Andersen fra 1987 til 1994, advokatfullmektig fra 1994 til 1996 og deretter advokatpraksis i kontorfellesskap.