Rune Lande

Advokat

Tlf: 52 70 03 40
mobil: 901 25 698
Epost: lande@eikesdal.com


Rune Lande yter bistand til bedrifter innenfor det forretningsjuridiske område, med hovedvekt på transaksjoner, skatterett og selskapsrett. I tillegg har han en rekke styreverv.

Lande var ferdig utdannet jurist i 1986, Bedriftsøkonomisk analyse ved siviløkonomstudiet, Norges Handelshøyskole, i 1986, Høyere revisoreksamen i 1987 og Statsautorisert revisor fra 1989. Har var ansatt i Arthur Andersen fra 1987 til 1994, advokatfullmektig fra 1994 til 1996 og deretter advokatpraksis i kontorfellesskap.