Marit Wathne

Advokat MNA

Mobil: 993 75 779
Epost: wathne@eikesdal.com

Org. nr. 913 795 873/Advokat Marit Wathne

 

Marit yter bistand til privatpersoner og bedrifter innenfor et bredt spekter av fagområder, men har særlig fokus på problemstillinger knytter til transaksjoner, skatterett og eiendomsskatt, kontraktsrett og forhandlinger, anbudsrett, arbeidsrett, offentlige anskaffelser og prosedyre.

 

Marit var ferdig utdannet jurist i 1996. I perioden 1997-2001 arbeidet hun som konsulent/rådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling, og deretter som dommerfullmektig ved Karmsund tingrett i årene 2002-2006. Hun har deretter vært ansatt som rådgiver/juridisk seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratets administrasjonsavdeling, før hun i september 2014 startet egen advokatpraksis i Eikesdal Advokatfellesskap.